Vitajte, návštevník! [ Zaregistrujte sa | Prihlásenie

dohodou €

Sociálny pedagóg

 • Ulica a/alebo č. domu: Námestie Slobody 141
 • Mesto/obec: Jesenské
 • Okres: Rimavská Sobota
 • Štát: Slovensko
 • Pridané: 12. novembra 2019 15:38
 • Končí o: 28 dní, 8 hod.

Popis

Sociálny pedagóg – v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov“ (NP PoP)

 

Náplň práce školského sociálneho pedagóga: 

Reforma školstva priniesla zmeny v štruktúre odborných zamestnancov školy. Sociálny pedagóg je novým odborným zamestnancom. Do oblasti pracovnej náplne školského sociálneho pedagóga patria najmä nasledovné úlohy:

 1. a)      plní úlohy v oblasti prevencie a riešenia sociálno-patologických javov u detí, svojimi aktivitami pôsobí na pedagógov, žiakov a ich zákonných zástupcov za účelom vytvorenia pozitívnej sociálnej klímy v škole,
  b)      venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne a emocionálne znevýhodneného prostredia, žiakom vyžadujúcim si špeciálno-pedagogickú, psychologickú, psychiatrickú pomoc, alebo individuálnu zdravotnú starostlivosť,
  c)      konzultuje a intenzívne komunikuje s pedagógmi, žiakmi a ich zákonnými zástupcami pri riešení sociálno-výchovných problémov, najmä záškoláctva, agresie, šikanovania, delikvencie a syndrómu CAN,
  d)     sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a rodinu,
  e)      koordinuje spoluprácu pedagógov, rodičov, žiakov, lekárov a polície pri riešení vytipovaných prípadov,
  f)       pripravuje písomné podklady konkrétnych problémov žiakov, navrhnúť okamžité riešenie situácie a návrh na ďalší postup,
  g)      vytvára podmienky pre efektívnu kooperáciu v rámci školy a triedy,
  h)      vypracúva plán preventívnych aktivít pre školu,
  i)        bezprostredne pracuje s triednymi kolektívmi, samosprávou školy a formálnymi neformálnymi skupinami v zariadení,
  j)        prijíma a skúma podnety najmä od pedagógov, žiakov a zákonných zástupcov v otázkach sociálno-patologického správania,
  k)      vedie evidenciu riešených prípadov, odborné odporúčanie sociálneho pedagóga je pre školu záväzné

 

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Námestie Slobody 141, Jesenské
Termín nástupu
dohodou
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.11.2019
Rozsah úväzku
100%

Vzdelanie:

vysokoškolské II. stupňa

Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie odborných a pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 25.11.2019 (rozhodujúci je dátum doručenia) na adresu: Námestie slobody 141, 98002 Jesenské, v zalepenej obálke s označením ,,Výberové konanie — Sociálny pedagóg NP PoP“.

Uchádzač, ktorý spĺňa požadované predpoklady bude písomne alebo telefonicky pozvaný na osobný pohovor.

Kontaktná osoba:

Mgr. Zuzana Magová

riaditeľka školy,

tel. 047/5698425

V Jesenskom dňa 12. novembra 2019

 

NEUVIEDOL INZERENT SVOJE KONTAKTY?
Oslovte ho kontaktným formulárom, ktorý nájdete napravo od inzerátu --------->>>

Reklama:

Bez značiek

286 celkových prezretí, 1 dnes

  

ID inzerátu: 4585dcab09642b5b

Ďalšie inzeráty od tohto inzerenta