Vitajte, návštevník! [ Zaregistrujte sa | Prihlásenie

1 265,-€ €

Predaj pozemkov

  • Mesto/obec: Fiľakovské Kováče
  • Pridané: 19. septembra 2018 9:08
  • Končí o: 1 deň, 18 hod.

Popis

Notár-súdny komisár JUDr. B. Cirbesová upovedomuje záujemcov o kúpu, že v rámci likvidácie dedičstva sú určené na predaj nehnuteľnosti:

katastrálne územie Fiľakovské Kováče

LV č. 372 – PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 204 orná pôda o výmere 2893 m2, pod B: 4 v 7/108-inách

LV č. 453 – Spoločné nehnuteľnosti podľa Zákona č. 97/2013 Z.z., PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č.269 trvalý trávny porast o výmere 414 m2, parc. č. 342 trvalý trávny porast o výmere 450 m2, parc. č. 348 trvalý trávny porast o výmere 1364 m2, parc. č. 349 trvalý trávny porast o výmere 1349 m2, parc. č. 355 trvalý trávny porast o výmere 1868 m2, parc. č. 386 trvalý trávny

porast o výmere 617 m2, parc. č. 415 orná pôda o výmere 1043 m2, pod B: 155 v 7/1989-inách, B: 261 v 1/663-ine, B: 268 v 2/1989-ine, t. j. spolu 12/1989-inách,

LV č. 503 – PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 544/1 trvalý trávny porast o výmere 2816 m2, pod B: 7 v 1/9-ine

LV č. 505 – PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 75/1 orná pôda o výmere 3521 m2, pod B: 6 v 1/9-ine

LV č. 708 – PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 548/137 orná pôda o výmere 6488 m2, pod B: 2 v 1/3-ine

LV č. 781 – PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 548/54 trvalý trávny porast o výmere 165856 m2, pod B: 92 v 1/183-ine

LV č. 782 – PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 548/88 trvalý trávny porast o výmere 53091 m2, pod B: 92 v 1/183-ine

LV č. 783 – PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 548/224 trvalý trávny porast o výmere 29687 m2, pod B: 92 v 1/183-ine

LV č. 847 – PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 161/21 orná pôda o výmere 169 m2, parc. č. 161/22 orná pôda o výmere 577 m2, parc. č. 161/23 orná pôda o výmere 80 m2, parc. č. 264/21 orná pôda o výmere 3386 m2, parc. č. 324/12 orná pôda o výmere 465 m2, parc. č. 325/12 orná pôda o výmere 652 m2, parc. č. 337/12 orná pôda o výmere 3562 m2, parc. č. 408/12 orná pôda o výmere 3936 m2, parc. č. 527/12 trvalý trávny porast o výmere 6370 m2, pod B: 4 v 1/9-ine,

LV č. 848 – PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 408/14 orná pôda o výmere 356 m2, pod B: 4 v 1/9-ine,

LV č. 875 – PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 548/96 orná pôda o výmere 1614 m2, pod B: 3 v 1/6-ine,

LV č. 876 – PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 548/218 orná pôda o výmere 2648 m2, pod B: 3 v 1/6-ine,

LV č. 1142 – PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc. č. 548/223 trvalý trávny porast o výmere 73397 m2, pod B: 87 v 1/183-ine,

Prihlásiť sa je možné do 20. októbra 2018

kontakt: Notársky úrad JUDr. B. Cirbesová

0475423058

email:bronislava.cirbesova@notar.sk

NEUVIEDOL INZERENT SVOJE KONTAKTY?
Oslovte ho kontaktným formulárom, ktorý nájdete napravo od inzerátu --------->>>

Reklama:

274 celkových prezretí, 1 dnes

  

ID inzerátu: 2915ba1e281a0ce8