Vitajte, návštevník! [ Zaregistrujte sa | Prihlásenie

1 200 €

Ponuka práce: Výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer

  • Okres: Revúca
  • Štát: Slovensko
  • Pridané: 6. mája 2019 13:22
  • Končí o: 42 dní, 17 hod.

Popis

Miesto práce: Revúca
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: dohodou
Celková mzda (brutto) : 1 200 EUR
Zadávateľ inzerátu:  ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• riadenie organizácie, priame riadenie pracovníkov organizácie a zodpovednosť za ich výkony, motivácia pracovníkov a zostavovanie náplní práce pre potreby zabezpečenia činností v oblasti riadenia rozvojových projektov, tvorby destinačných produktov a realizácie marketingových aktivít,
• vypracovávanie všetkých smerníc týkajúcich sa činností a prevádzky OOCR a ich predkladanie na rokovanie predstavenstvu a na schválenie valnému zhromaždeniu,
• zostavovanie návrhu koncepcie rozvoja destinácie a stratégií kľúčových oblastí rozvoja destinácie a ich realizácia,
• v spolupráci s členmi spracovanie ročných plánov činnosti a aktivít (akčných plánov) a ich realizácia,
• predkladanie predstavenstvu návrh rozpočtu na príslušný rok a realizovanie schváleného rozpočtu organizácie,
• vypracovávanie analýz, štúdií, odborných podkladov pre rozhodovanie orgánov organizácie,
• organizačné zabezpečenie zasadnutí valného zhromaždenia a predstavenstva a príprava podkladov na ich rokovanie,
• plnenie uznesení valného zhromaždenia a predstavenstva,
• poskytovanie podkladov dozornej rade na kontrolnú činnosť
• príprava výročnej správy o činnosti organizácie a vývoji cestovného ruchu v destinácii,
• príprava stratégie získavania a čerpania finančných zdrojov na aktivity organizácie a jej napĺňanie,
• príprava projektu čerpania štátnej dotácie, jeho úspešnej implementácie a vyúčtovania,
• hospodárenie s majetkom organizácie so súhlasom predsedu predstavenstva a realizácia finančných operácií do výšky limitu schváleného predstavenstvom,
• zabezpečenie vedenia účtovníctva podľa relevantných osobitných predpisov a zabezpečenie právnej agendy,
• vedenie zoznamu členov OOCR a právnych vzťahov vyplývajúcich z členstva OOCR,
• zabezpečenie starostlivosti o členskú základňu OOCR a zodpovednosť za jej udržanie a územné rozširovanie,
• poskytovanie informácií o zámeroch a činnostiach organizácie členom OOCR,
• budovanie partnerstiev na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni,
• budovanie odberateľsko – dodavateľských vzťahov v záujme efektívnosti a účelnosti vynakladania finančných zdrojov,
• spravovanie databáz kontaktov organizácie,
• tvorba a realizácia plánu marketingu a propagácie destinácie doma a v zahraničí,
• koordinácia marketingovej komunikácie dovnútra a navonok a budovania dobrého mena organizácie,
• zodpovednosť za budovanie pozitívnej reputácie značky destinácie,
• sledovanie úspešnosti marketingových aktivít a ich vyhodnocovanie,
• tvorba pracovných a expertných skupín v záujme rozvoja destinácie a koordinácia ich činnosti.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

1200€ + osobný príplatok v závislosti od praxe, hard skills a ďalších relevantných zručností nad rámec požadovaného)

Informácie o výberovom konaní

Vážený uchádzač, na adresu kariera@dobrykraj.sk pošlite v prípade vážneho záujmu nasledujúce doklady:
• štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe vlastnoručne podpísaný
• žiadosť o prijatie do zamestnania formou motivačného listu,
• vypracovaný zámer rozvoja cestovného ruchu destinácie spracovanej oblastnou organizáciou cestovného ruchu (max. 1 strana formátu A4)
• Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer a ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o. uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.profesia.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

15.5.2019

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2) alebo Nemecký jazyk – Stredne pokročilý (B2)

Vodičský preukaz
B

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačné predpoklady :
• vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
• prax v riadiacej pozícii minimálne 3 roky
• prax v oblasti cestovného ruchu, marketingu a finančného riadenia vítaná
• prax v príprave projektových žiadostí a implementácie projektov (riadenie projektových tímov) výhodou
Znalosti:
• aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka (AJ alebo NJ) slovom i písmom, ďalší jazyk výhodou
• znalosť PC: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet
• vodičský preukaz skupiny B
• znalosť regiónu
• znalosť problematiky cestovného ruchu a marketingových nástrojov a ich uplatnenia
• základná znalosť legislatívnych predpisov najmä v oblasti cestovného ruchu, územnej samosprávy a účtovníctva,
• základné vedomosti o procesoch verejného obstarávania,
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
• samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreatívnosť, komunikatívnosť
• bezúhonnosť
• schopnosť pracovať pod tlakom a zvládanie stresu,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
• príjemné vystupovanie
• komunikačné a organizačné schopnosti,
• logicko-analytické a finančné myslenie
• schopnosť tvorivej samostatnej ale aj tímovej práce,
• vytrvalosť a orientácia na výsledky,
• manažérske zručnosti.

INZERUJÚCA SPOLOČNOSŤ

Stručná charakteristika spoločnosti

Nezisková organizácia, ktorá rozvíja oblasť sociálnej ekonomiky, cestovného ruchu a dopravy.

Adresa spoločnosti

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
Námestie SNP 1/a
974 01 Banská Bystrica

Kontakt

Kontaktná osoba: Eva Chalúpková
E-mail: kariera@dobrykraj.sk 
NEUVIEDOL INZERENT SVOJE KONTAKTY?
Oslovte ho kontaktným formulárom, ktorý nájdete napravo od inzerátu --------->>>

Reklama:

Bez značiek

455 celkových prezretí, 5 dnes

  

ID inzerátu: 7595cd018c2eb29d