Vitajte, návštevník! [ Zaregistrujte sa | Prihlásenie

podľa projektu €

Odborný zamestnanec v MŠ – sociálny pedagóg

  • Mesto/obec: Širkovce
  • Okres: Rimavská Sobota
  • Štát: Slovensko
  • PSČ: 98002
  • Pridané: 23. októbra 2019 7:14
  • Končí o: 30 dní, 12 hod.

Popis

Predpoklady: v zmysle platnej právnej úpravy

Pracovný pomer na dobu: určitú

Platové podmienky: v zmysle platnej právnej úpravy

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 5.11.2019 na adresu: Obec Širkovce, Širkovce 184, 980 02 Jesenské

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania OZ MŠ – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obec Širkovce

Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.

Ústny pohovor sa uskutoční dňa 8.11.2019 (piatok) v čase od 11.00 hod v budove Obecného úradu obce Širkovce a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty.“

NEUVIEDOL INZERENT SVOJE KONTAKTY?
Oslovte ho kontaktným formulárom, ktorý nájdete napravo od inzerátu --------->>>

Reklama:

Bez značiek

431 celkových prezretí, 1 dnes

  

ID inzerátu: 1685daefb1f6001b