Vitajte, návštevník! [ Zaregistrujte sa | Prihlásenie

dohodou €

Asistent učiteľa

 • Ulica a/alebo č. domu: Námestie Slobody 141
 • Mesto/obec: Jesenské
 • Okres: Rimavská Sobota
 • Štát: Slovensko
 • Pridané: 12. novembra 2019 15:37
 • Končí o: 32 dní, 12 hod.

Popis

Pedagogický asistent – v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov“ (NP PoP)

Základná škola Viktora Szombathyho s VJM – Szombathy Viktor Alapiskola, Námestie slobody 141, Jesenské – Feled vyhlasuje podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona 6. 596/2003 Z.z. o Štátnej správe v Školstve a Školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona 6. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie pedagogického asistenta Základná škola Viktora Szombathyho s VJM – Szombathy Viktor Alapiskola, Námestie slobody 141, Jesenské – Feled – v rámci Národného projektu ,,Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Námestie Slobody 141, Jesenské
Termín nástupu
dohodou
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.11.2019
Rozsah úväzku
100%

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov: a) spôsobilosť na právne úkony,

 1. vek nad 18 rokov,
 2. úplne stredné odborné vzdelanie
 • v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
 • úplne stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
 • úplne stredné vzdelanie a Špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo
 • vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016.
 1. ovládanie štátneho a maďarského jazyka,
 2. zdravotná spôsobilosť,
 3. bezúhonnosť,

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady na výkon prace vo verejnom záujme v zmysle § 3 zákona 6. 552/2003 Z.z.
 • samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
 • práca s počítačom (Word, Excel, Internet pokročilý)
 • znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie.

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

– prihláška do výberového konania,

– profesijný životopis,

– overené kópie dokladov o vzdelaní,

– výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

– potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,

– súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona § 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 25.11.2019 (rozhodujúci je dátum doručenia) na adresu: Námestie slobody 141, 98002 Jesenské, v zalepenej obálke s označením ,,Výberové konanie — Pedagogicky asistent NP PoP“.

Uchádzač, ktorý spĺňa požadované predpoklady bude písomne alebo telefonicky pozvaný na osobný pohovor .

Kontaktná osoba:

Mgr. Zuzana Magová

riaditeľka školy,

tel. 047/5698425

 

V Jesenskom dňa 12. novembra 2019

NEUVIEDOL INZERENT SVOJE KONTAKTY?
Oslovte ho kontaktným formulárom, ktorý nájdete napravo od inzerátu --------->>>

Reklama:

Bez značiek

515 celkových prezretí, 1 dnes

  

ID inzerátu: 6935dcab0386c36b

Ďalšie inzeráty od tohto inzerenta